Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Soyut Referans Problemi ve Nominalist Açıklaması
(The Problem of Abstract Reference and Nominalist Explanation )

Yazar : Mahmut Sami Özdil    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 01-18


Özet
Nitelikleri isimlendiren terimlere soyut terimler denilmektedir. Felsefenin önemli problemlerinden birisi olan tümeller problemine cevap veren teorilerin bu terimlerin referanslarının ne olduğu sorusuna cevap vermesi beklenir. Bu çalışmada, nominalist yaklaşımın soyut terimler problemine getirmeye çalıştığı açıklama değerlendirilmiştir. Nominalistler, soyut terimlerin tekil terimler olduğunu iddia ederler. Nominalizmin tekil terimlerin referansını belirlemek üzere ortaya koyduğu dört kriter incelenmiş ve bu kriterlere yöneltilen eleştiriler ele alınmıştır. Sonuç olarak bu dört kriterin tam olarak soyut terimlerin referansını belirlemede başarılı olamadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Soyut terimler, tekil terimler, nominalizm, realizm.

Abstract
The terms designate to properties are called abstract terms. The theories that answer the problem of universals, which is one of the important problems of philosophy, are expected to answer the question of what the references of abstract terms. In this study, the explanation which the nominalist approach tries to bring to the abstract problem is evaluated. Nominalists claim that the abstract terms are singular terms. The four criteria that nominalism put forward to determine the reference of the individual terms are examined and the criticisms directed against these criteria are discussed. As a result, these four criteria are not successful in determining the exact reference of abstract terms.

Keywords
Abstract terms, singular terms, nominalism, realizm.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri