Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tarım Sigortaları Havuzu’nun Teknik Gelir-Gider Faaliyetlerinin Oran Analizi İle Değerlendirilmesi
(Evaluation of Technical Income and Expense Activities of the Agricultural Insurance Pool by Ratio Analysis )

Yazar : Özgür Akpınar  & Bahar Dikme  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 543-562


Özet
Tarım sektörünün gelişmişliği gerek bireyler gerek kamu otoriteleri açısından son derece önemlidir. Bu alandaki gelişmelerin büyüyerek devam edebilmesi için çeşitli risk unsurlarının güvence altına alınarak tarım ve hayvancılık sektörüne koruma sağlanması gerekmektedir. Özellikle son yıllarda artan doğal afet sayıları ve küresel ısınmanın olumsuz etkileri tarım sigortacılığının gelişmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Türkiye’de tarım sigortacılığının gelişmesi yakın zamanlarda olmuştur. 2005 yılında kurulan Tarım Sigortaları Havuzu ile tarım ve hayvancılık sektörüne ait riskler devlet desteği ile güvence altına alınmıştır. Kurulduğu yıldan beri faaliyette bulunan bu havuz sisteminin temel amacı çiftçilere daha etkin sigorta hizmeti sunulmasına yardımcı olmak ve ülke ekonomisi içerisinde tarım sektörünün büyümesini sağlamaktır. Çalışmada devlet destekli bir kuruluş olan Tarım Sigortaları Havuzu’nun, faaliyetine ilişkin yıllar bazında analiz ve değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Değerlendirme, tarım sigortacılığı, oransal analiz, gelir-gider, faaliyet.

Abstract
The development of the agricultural sector is very important for both individuals and public authorities. For developments in this field to continue growing, various risk factors need to be secured and protected by agriculture and livestock sectors. Especially in recent years, the increasing number of natural disasters and the negative effects of global warming show how important the development of agricultural insurance is. The development of agricultural insurance in Turkey has recently fastened. By the Agricultural Insurance Pool ,established in 2005, the risks of the agricultural and livestock sectors had been taken under guarantee with state support. The main purpose of this pool system, which has been in operation since the year it was established, is to help provide more effective insurance services to farmers and to ensure the growth of the agricultural sector within the country's economy. In this study, analysis and evaluation of the activities of the Agricultural Insurance Pool, a state-funded organization, were carried out on a year-by-year basis.

Keywords
Evaluation, agricultural insurance, ratio analysis, income and expence, activity.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri