Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ülkelerindeki Sağlık Harcamalarının Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkileri
(The Effects of Health Expenditures on Macroeconomic Variables in Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Countries )

Yazar : Abdullah Özdemir    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 563-587


Özet
Sağlık sektörü insan hayatının devamı için büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ekonomik yapılarının sağlamlığı sağlık sektörünün daha da gelişmesine neden olacaktır. Türkiye OECD’ye üye ülkeler arasında yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında OECD ülkelerinin 2016 yılı için sahip olduğu on adet makroekonomik ve sağlık harcamaları değişkenleri “en küçük kareler” yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre makroekonomik verilerde meydana gelecek değişmeler, ülkelerin sağlık sektörünü doğrudan etkileyecektir. Sektörün iyileşmesi hem OECD ülkelerindeki bireylerin ve hem de toplumun gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
OECD ülkeleri, sağlık sektörü, sağlık harcamaları, makro ekonomik değişkenler, en küçük kareler yöntemi.

Abstract
The health sector is of great importance for the continuation of human life. The stability of the economic structures of the countries will lead to further development of the health sector. Turkey is among the member countries of the OECD. Within the scope of this study, ten macroeconomic and health expenditure variables of OECD countries for 2016 were analyzed using the “Least Squares” method. According to the results of the analysis, changes in macroeconomic data will directly affect the health sector of the countries. The recovery of the sector will contribute to the development of individuals and society in both OECD countries.

Keywords
OECD countries, health sector, health expenditures, macroeconomics variables, least squares method.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri