Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde Bulunan 5784 Envanter Numarası ile Kayıtlı Mushaf’ın Tezyini Açıdan Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Registration of Mushaf Registered with the 5784 Inventory Number in the Konya Regional Manuscripts Library )

Yazar : Çiğdem Önkol Ertunç  & İclal Beştav  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 143-160


Özet
Geleneksel Türk Süsleme Sanatları köklü tarihimiz boyunca gelişme göstererek günümüze kadar ulaşmıştır. Şüphesiz bu sanatlar içinde en önemli olanlardan birisi de tezhip sanatıdır. Tezhip sanatı kendi mahiyetinde birçok şekilde uygulanmasının yanı sıra yazma eserlerde de yazının güzelliğine ve düzenine estetik bir değer ve zarafet katmıştır. Okuyucunun göz zevkine hitap ederek sayfaları doldurmuştur. Bu çalışmanın konusu “Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan ‘5784’ envanter numaralı Kur’ân-ı Kerim’in tezhiplenmiş sayfaları ve cilt kapakları” dır. Eserin ketebe sayfasından “Ahmed İbn Bahti Hoca” tarafından XVI. yüzyılda, Sultan Bâyezıd döneminde yazıldığı bilgisine ulaşıyoruz. Tezyinat yapılmış sayfaların bazı bölümlerinde tahribat meydana gelmiş olsa da büyük bir kısmı orijinal halini korumaktadır. Günümüze kadar bozulmadan ulaşan tezhipli kısımları desen, motif, renk, yazı mürekkebi, tasarımlardaki uyum ve kullanılan teknik bakımından incelenmiştir. Yazıldığı dönemin tezyinatı hakkında bilgi verilmiş ve eser görsel malzemelerle desteklenerek değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tezyinat, Kur’ân-ı Kerim, tezhip, desen, cilt, motif.

Abstract
Traditional Turkish Decoration Arts have survived to our day by developing throughout our history. Undoubtedly, one of the most important of these arts is the art of illumination. In addition to the application of illumination art in many ways in its nature, it has also added aesthetics and elegance to the beauty and order of writing. She filled in pages by addressing the reader's pleasures. The subject of this study is “The illuminated pages and skin covers of the Holy Qur'an numbered ’5784’ in the Konya Regional Literary Works Library”. From the colophon page of the work, we find out that it was written by Ahmed İbn Bahti Hoca in the 16th century, during the reign of Sultan Bâyezid. Although some parts of the constructed pages have been damaged, most of them remain in their original condition. The gilded parts of the wall, which have reached the present day without any deterioration, have been examined in terms of patterns, motifs, colors, writing ink, harmony in the designs and the technique used. Information about the decoration of the period was given and the work has been evaluated with visual materials.

Keywords
Decorations, Holy Qur'an, illumination, desing, binding, adornment.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri