Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kültür Turistlerinin Seyahat Motivasyonları ve Turist Tipolojisine Göre Karşılaştırılması: Kapadokya Bölgesinde Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma
(Travel Motivations of the Cultural Tourists and Its Comparison According to Tourist Typologies: A Research on Domestic Tourists in Cappadocia Region )

Yazar : Ayşe Nevin Sert    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 531-555


Özet
Kültür turizminin önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Kültür turizm pazarında ürün ve hizmet sağlayıcıların, planlamacıların ve ilgili paydaşların, kültür turistlerini özelliklerine göre gruplandırarak ihtiyaçlarını en iyi şeklide karşılamaya ve edinecekleri deneyimden memnun kalmalarını sağalmaya çalışmaları oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı kültür turizmine katılan yerli turistlerin motivasyonlarını belirlemek, deneyimlerinin derinliğine ve ilgi düzeylerine göre gruplara ayırarak motivasyon farklılıklarını incelemektir. Çalışma Kapadokya’ya paket turla gelen yerli turistlere yönelik yapılmıştır. 389 kişi ile yüz yüze anket yöntemi ile yapılan araştırmada “amaçlı derin deneyimli”, “gezen yüzeysel deneyimli”, “sıradan yüzeysel deneyimli”, “kazara yüzeysel deneyimli”, “rastlantısal derin deneyimli” kültür turisti olmak üzere beş tipoloji belirlenmiştir. Destinasyon yöneticilerinin, seyahat acentelerinin ve diğer paydaşların farklı gruplardaki kültür turistlerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kültür turisti, tipoloji, motivasyon, yerli turist, Kapadokya.

Abstract
Cultural tourism is being seen as having considerable growth potential. It is very important that policy-makers, suppliers and relevant stakeholders try to better understand the cultural tourism market by attempting to segment their customers to adapt their offer to the customer’s needs and to ensure that they are satisfied with their experience. In this context, the study aims to determine the motivation of domestic tourists who participate in cultural tourism and to analyze the differences of motivation by segmenting them according to their interest in cultural tourism and depth of experience. The study was carried out for domestic tourists visiting Cappadocia with package tours. Results from 389 completed responses to the face to face survey instrument revealed that five typologies were defined as purposeful with deep experience, sightseeing with shallow experience, casual with shallow experience, incidental with shallow experience and serendipitous with deep experience cultural tourist. It is suggested that destination managers, travel agencies and other stakeholders should better understand the needs and interests of cultural tourists in different groups and meet their wishes and needs accordingly.

Keywords
Culture tourist, typology, motivation, domestic tourist, Cappadocia.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri