Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KCK’nın Siyasallaşma ve Legal Siyaset Üzerindeki Etkisi
(The Effect of KCK on Politization and Legal Politics )

Yazar : Emin Güneş    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 293-310


Özet
Bu çalışmada son günlerde yeniden gündem olan “Kürdistan Halklar Topluluğu (KCK)”, siyasallaşma faaliyetleri kapsamında ele alınmıştır. Bu çalışma, adli süreci akademik anlamda ele alınıp incelendiği için önem arz etmektedir ki bu süreç hem iddianameler hem de örgütün kendi kaynakları üzerinden incelenmiştir. KCK, üzerinde çok tartışılan bir konu olmakla beraber organik anlamda oldukça karmaşık bir yapıya sahip olup, özgün örgütlenme olarak Türkiye özelinde PKK’yı silahlı yapısı olarak içerisinde barındırmaktadır. Nihai amacı Türkiye-Irak-Suriye-İran topraklarında “Bağımsız Birleşik Kürdistan” olan KCK, PKK’nın evrilerek gelişen hali olarak şiddeti politik araç olarak kullanarak siyaset mühendisliği yapmaktadır. Bu çalışmada KCK’nın siyasallaşmaya bakış açısı ve siyasal faaliyetler üzerindeki etkisi KCK’nın kendi literatürü ve KCK’ya yönelik yapılan operasyonlar sonucunda düzenlenen iddianameler üzerinden ele alınmıştır. Makalede yer alan her alt başlıkla ilgili olarak iddianamelerde birçok somut olay yer almasına rağmen makalenin hacmi göz önüne alındığında örnek kabilinden bir kaç olay ile yetinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
KCK, siyasallaşma, legal siyaset, KCK’nın siyasallaşma yaklaşımı, KCK vesayeti.

Abstract
In this study, the “Kurdistan Peoples Community (KCK)” which has recently come to the agenda, has been dealt with in the context of politicization activities. KCK is a highly debated topic. As an organic organization, it has a very complex structure that includes PKK as an armed structure. The ultimate aim of KCK is establishing an independent united Kurdistan territory of Turkey, Iran, Iraq, Syria. This organization, which has become a KCK as a result of its historical evolution, wants to do political engineering. In this study, KCK's view of politicization and politicization activities are discussed. KCK's own publications and indictments were mainly used as sources. There are many examples in the indictments related to each title in the article but ın terms of limitation, only a few examples are mentioned.

Keywords
KCK, politization, legal politics, KCK's approach to politicization, KCK’s tutelage.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri