Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1940 Sonrası Modern Türk Şiirinde İthaf Edilmiş Şiirler
(Dedicated Poems in Modern Turkish Poetry After 1940 )

Yazar : Sibel Bulut    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 37-54


Özet
Sanatçının eserini kendisini etkileyen, örnek aldığı ya da nüfuzu ve saygınlığından yararlanma gayesi ile bir başkasına adaması anlamına gelen ithaf, dünya ve Türk edebiyatında yer etmiş köklü bir gelenektir. İthaflar, sanatçının beslenme kanallarını, ilham kaynaklarını ve etkilendiği, dâhil olduğu sanat çevrelerini göstermesi bakımından edebiyat araştırmaları açısında da önemli kaynaklardır. Çalışmanın amacı, ithaf geleneğinin modern Türk şiirine nasıl yansıdığı, ne tür bir gelişme gösterip nerelere vardığını saptayabilmektir. İnceleme 1940 sonrası eser vermiş şairler ve şairlerin şairlere, yazarlara ve sanatçılara ithaf ettikleri şiirlerle sınırlandırılmıştır. Siyasetçilere, anneye, babaya, kardeşe, eşe, sevgiliye, çocuğa ve dostlara ithaf edilenler çalışmanın dışında tutulmuştur. Bu kısıtlamanın sebebi modern Türk şairlerinin edebiyat ve sanat dünyasındaki beslenme kanallarını tespit edebilmektir. Araştırma sonucunda ulaşılan ithaf şiirler sanat alanına göre sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Böylece ithaf geleneğinin 1940 sonrası Türk şiirindeki yeri ve önemi ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
İthaf, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı, modern Türk şiiri.

Abstract
The dedication, which means that the artist's work is influenced by someone or dedicates it to someone else in order to benefit from his influence and respectability, is a deep-rooted tradition that has taken place in the world and Turkish literature. Dedications are also important sources for literary research in terms of showing the artist's nutrition channels, inspiration sources and the art circles in which she/he is influenced. The study aims to determine how the dedication tradition is reflected in modern Turkish poetry, and what kind of development it has reached. The study was limited to the poems dedicated to poets, writers and artists who had written after 1940. Those dedicated poems to politicians, mothers, fathers, lovers, children and friends were excluded from the study. The reason for this restriction is to determine the nutrition channels of modern Turkish poets in the world of literature and art. The dedicated poems obtained from the research were evaluated by classifying according to the art field. Thus, the place and importance of the dedication tradition in Turkish poetry after 1940 has been revealed.

Keywords
Dedication, Turkish Literature in the Republican Period, modern Turkish poetry.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri