Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin el-Mukâbesât Adlı Eserinde Aklın Yeri ve Değeri
(The Place and Value of Reason in al-Muqabasat by Abu Hayyan al-Tawhidi )

Yazar : Emel Sünter    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 01-17


Özet
Ebû Hayyan et-Tevhîdî İslam coğrafyasında yaşadığı dönemde hakikat arayışında özgün filozoflardan biridir. Filozof felsefi problemleri edebi bir üslup ile izah etmeye çalışmış klasik anlayışın dışında bir yönteme sahiptir. Ebû Hayyan et-Tevhîdî’nin özgünlüğü her alana yaptığı eleştiri ve sorgulama içinde olması ve zihinsel sürecini ifade etmekte kullandığı edebi üslubundan ileri gelmektedir. Yaşadığı çağın önemli birçok bilginiyle görüşmüş ve onların kendi aralarında yaptıkları felsefi tartışmaları hem dinleme hem de kaydetme fırsatı yakalamıştır. Dolayısıyla Ebû Hayyan et-Tevhîdî birçok düşünürün sohbet meclislerinde bulunmuş, sohbetlerini kayıt altına aldığı için o zamana aynalık etmiştir. Çalışmada Ebû Hayyan et-Tevhîdî’nin kendi iç dünyası ve diğer düşünürlerden edindiği fikirlerden hareketle ortaya koyduğu akıl görüşleri değerlendirilecektir. Bu konuda filozofun günümüze kadar ulaşmış olan döneminin sohbet meclislerinin kayıt defteri niteliğinde olan aynı zamanda pek çok konuya değinen akılcı, mistik ve eleştirel kitabı el-Mükâbesat adlı eseri ölçüt alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
İslam felsefesi, rasyonalizm, Ebû Hayyan et-Tevhîdî, el-Mukâbesât, akıl.

Abstract
Abu Hayyan al-Tawhidi is one of the original philosophers in search of truth when he lived in Islamic geography. The philosopher has a method other than the classical understanding which has tried to explain philosophical problems in a literary style. The originality of Abu Hayyan al-Tawhidi stems from his criticism and questioning in every field and his literary style used to express his mental process. He met with many important scholars of his time and had the opportunity to listen and record the philosophical debates between them. Therefore, Abu Hayyan al-Tawhidi has been present in the chat councils of many thinkers and has mirrored that time since he recorded his conversations. In this study, bu Hayyan al-Tawhidi's ideas about his own inner world and the ideas of other thinkers will be evaluated. The philosopher’s book, al-Muqabasat, which is a rational, mystical and critical book that deals with many subjects, which is also the registry of the conversation assemblies of the period that has reached to the present day, will be taken as a criterion. In the philosophy of Abu Hayyan al-Tawhidi, man is an entity that knows his nature and consists of reason.

Keywords
Islamic philosophy, rationalism, Abu Hayyan al-Tawhidi, al-Muqabasat, reason.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri