Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Leylâ Hanım Hakkında Bibliyografya Denemesi
(A Bibliography Essay Concerning Leyla Hanım )

Yazar : Gülcan Abbasoğulları    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 203-224


Özet
Leylâ Hanım XIX. yüzyılın önemli divân şairlerinden olup aynı zamanda Tanzimata geçişte divân edebiyatını temsil eden son isimlerdendir. Leylâ Hanım’ın divânında yer alan naat ve mersiyeleri dikkat çekmekle beraber şiirlerinde Mevlânâ’ya olan övgüsünden Mevlevî olduğuna şahit olmaktayız. Bu sebepten araştırmamızda, Leylâ Hanım’ın divânından yola çıkılarak hususiyetle onun Mevlevî oluşu ve kerbela mersiyeleri dikkate alınarak kaynaklar irdelenmiştir. Bu çalışma giriş ve iki bölümünden müteşekkildir. Giriş bölümünde Leylâ Hanım’ın hayatından ve divânından kısaca bahsedilmiştir. Birinci bölümde Leylâ Hanım’ın divânının yazma nüshalarını vermekle birlikte divânın baskıları hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde Leylâ Hanım’ın şiirlerine yer veren yazma eserlere, Leylâ Hanım’dan ve şiirlerinden bahseden kitaplara, makalelere, bildiri ve tezlere yer verilmiştir. Leylâ Hanım hakkında herhangi bir bibliyografya çalışması yapılmamış olduğundan bu çalışmanın Leylâ Hanım hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için yardımcı bir kaynak olması arzu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Leylâ Hanım, Tanzimat, bibliyografya, eser, yazma, makale.

Abstract
Leyla Hanım one of the most important divan poets of the 19th century, she is also one of the last names representing divan literature in the transition to Tanzimat. Although we draw attention to the naats and elegies of Leyla Hanım’s Divan, we witness that she is the Mevlevi in her poems. For this reason, in our study, the sources of Leyla Hanım are examined by considering the Mevlevi and Kerbela elegies. This study consists of an introduction and two parts. In the introduction part, the life and Divan of Leyla Hanım are briefly mentioned. In the first part, although the manuscripts of Leyla Hanım’s divan are given, information is given about the pressure of the divan. In the second part, the manuscripts which include Leyla Hanım’s poems, books, articles, papers and theses about Leyla Hanım and her poems are given. Since there was no bibliography about Leyla Hanım, this study was intended to be a helpful resource for those who would like to learn about Leyla Hanım.

Keywords
Leyla Hanım, Tanzimat, biblography, work, manuscript, article.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri