Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Interior and Exterior Depictions of the House in 'Araby' by James Joyce
(James Joyce’nin 'Araby' Hikâyesinde Evin İçi ve Dışı Tasvirleri )

Yazar : Sadagat Abbasova    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 83-94


Özet
Bir ailenin yaşadığı ev, o evin görüntüsü, evin çevresi, eşyası zaman zaman günümüze kadar her türlü dünya edebiyatında tasvir edilmiştir. Bu tür kültürel kalıntıların ve alışkanlıkların varlığı, dünya halklarının mitolojisinde ve geleneklerinde uzun ve derin bir tarihe sahiptir. “Araby” de, XIX yüzyılın sonlarında İrlanda edebiyatında bir evin ortaya çıkması ve dolayısıyla bu evi oluşturan unsurlar ve bu unsurların birbirine bağımlılığı incelenmiştir. Bu hikâyede yazar ayrıca evin ve içinde yaşayan kahramanın farklı bir yönünü göstermeye çalıştı. Joyce fikrini daha iyi açıklamak için okurlarına bir pencere açar, evi ayrıntılı olarak açıklar, ancak içinde yaşayan insanları sanatsal bir tarzda, daha muazzam ve farklı bir biçimde tasvir etmeye çalışmıştır. Bildiğiniz gibi, bu hikâyede, Joyce hiçbir zaman dine ve diğer sosyo-politik durumlara ve dokunsal inceliklere dokunmadı. Aksine, “Araby” de, Batı felsefesi düşüncesinin etkisini ve düşünce birliğinin varlığını ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Hikâyede, temel bir problem olarak insan anlayışı, psikolojik durum ve diğer ruhsal-psikolojik nedenler bir bütün olarak açıklanmaktadır. Aynı zamanda, Joyce, evin temel unsurları, mekânı, bireyleri ve onların hayata bakış biçimleri ile hikâyedeki tarzları arasında gerçek bir mekân yaratmaya çalıştı.

Anahtar Kelimeler
İç, dış, harabeler, aile, imge, kültürel.

Abstract
The house in which a family lives, the image and the surroundings of the house and its belongings have been occasionally depicted in all kinds of world literature from time to time. The existence of such cultural remains and habits has a long and deep history in the mythology and traditions of the peoples of the world. “Araby” examines the emergence of a house in Irish literature in the late nineteenth century, and therefore the elements that make up this house and their interdependence. In this story, the author also tried to show a different aspect of the house and the hero living in it. To better explain his idea, Joyce opens a window to his readers, explains the house in detail, but tries to portray the inhabitants who live in it, in an artistic style, in a more enormous and different way in the story. As you know, in this story, Joyce never touched on religion and other socio-political situations and tactile subtleties. On the contrary, in “Araby”, he tried to reveal the effect of the thought of Western philosophy and the existence of unity of thought. In the story, human understanding, psychological state and other psycho-psychological reasons as a fundamental problem are explained as a whole. At the same time, Joyce tried to create a real space between the basic elements of the house, the space, the individuals, their way of looking at life and their style in the story.

Keywords
Interior, exterior, ruins, family, image, cultural.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri