Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Haçlı Seferleri ve Haçlı Ticaretinin Ardından Han ve Kervansaraylar
(Funduq, Fondaco, and Khan in the Wake of Christian Commerce and Crusade )

Yazar : Olivie Remie Constable   Çeviren  Mustafa Yıldırım
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 559-581


Özet
Haçlıların Yakın Doğu'ya gelişi bölgeye savaş getirmiş ancak aynı zamanda, Mısır, Suriye ve Haçlı devletlerinde Batılı tüccar varlığının artışını da sağlamıştır. Bu Batılı tüccarların, ticari mallara ve yerel pazarlara erişim sağlamaya yönelik faaliyetleri için kurumsal ve politik desteğe ihtiyacı vardı. Birçok açıdan ihtiyaçları, aynı ticari alandan beslenen o zamanki Müslüman ve Yahudi tüccarların ihtiyaçlarına paraleldi. Öte yandan, Haçlıların ve tüccarların varlığı, 12. ve 13. yüzyıllarda Yakın Doğu'nun ticaret yapısına yeni baskılar ve talepler getirdi. Talep alanlarının en önemlilerinden biri de barınma ve güvenlik ihtiyacıydı. Sadece tüccarların kaldığı hanların bazılarına ait terminoloji ve işlevinin kronolojik bir analizi, Haçlı Seferleri boyunca ve sonrasında Yakın Doğu'daki uluslararası ticaretini şekillendiren ticari altyapıdaki değişimleri ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Haçlılar, Yakın Doğu, han, kervansaray, tüccar.

Abstract
The arrival of the Crusaders in the Near East brought warfare to the region, but their coming also encouraged an increased presence of Western merchants in Egypt, Syria, and the Crusader states. To gain access to commercial goods and local markets, these Western traders needed institutional and political support for their activities. In many respects, their needs paralleled those of contemporary Muslim and Jewish traders operating in the same commercial sphere. On the other hand, the presence of Western Crusaders and merchants also put new pressures and demands on the structure of trade in the Near East during the twelfth and thirteenth centuries. One of the most critical areas of demand was the need for lodging and security. A chronological analysis of the terminology and function of certain types of merchant hostelry reveals shifts in the commercial infrastructure that shaped long-distance trade in the Near East during and after the era of the Crusades.

Keywords
Crusaders, Near East, khan, caravanserai, merchant.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri