Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Adıyaman Müzesi'nde Bulunan Bir Grup Lenger
(A Group of Lenger in Adıyaman Museum )

Yazar : Yaşar Özrili    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 237-255


Özet
Bölge illerine göre gelişmişlik ve tanıtım açısından daha az bilinen Adıyaman, Paleolitik Döneme değin uzanan tarihi geçmişi, kültürel birikimi bakımından özellikle arkeolojik ve etnografik değerler açısından aslında kıymetli veriler barındırır. Adıyaman Müzesi’nin etnografı seksiyonunda ve deposunda çoğunluğu mutfak eşyasından oluşan Ortaçağ Dönemine ait birçok madeni eser bulunmaktaydı. Araştırılan eserlerde müzenin depo bölümünden seçilerek incelenme gereği duyulan 8 adet lenger adı verilen eser tanıtılmıştır. Fakat bu Lengerler grubu Osmanlının son dönemine yani 18. yy.’ın ikinci yarısı ile 19. yy.da yapılmışlardır. Adıyaman kentinin coğrafi yapısı ve tarihçesi hakkında bilgi verilerek, daha sonra da şehirdeki tek müze olan Adıyaman Müzesi ile ilgili açıklama yapılması ve maden sanatının Anadolu da ki gelişim tarihini, aşamalı olarak tanıtma gerekçeleriyle Adıyaman Müzesi seçilmiştir. Söz konusu olan madenlerin çeşitleri, bu madenlerin süsleme unsurları ve teknik açıdan değerlendirmelerini de yapmak gerekliydi. Adıyaman Müzesi’nin çalışma prensipleri doğrultusunda, birçok eser arasından seçilen örnekler, estetik görünümleri gibi spesifik detaylar ile sanatsal birer ifade aracı olmaları hassasiyetine göre değerlendirilmeleri neticesinde ele alındılar. Eserlerin yapım ve süsleme teknikleri gibi özellikleriyle tanıtıldıktan sonra diğer bölgelerdeki benzerleriyle karşılaştırıldılar.

Anahtar Kelimeler
Adıyaman, müze, maden, lenger, eser.

Abstract
Adıyaman, which is less known in terms of development and promotion compared to the provinces of the region, actually contains valuable data in terms of its archeological and ethnographic values in terms of its historical background and cultural accumulation dating back to the Paleolithic period. In the ethnography section and depot of the Adıyaman Museum, many metal works were belonging to the Middle Ages, most of which were made of kitchen utensils. However, this Lenger group was made in the second half of the 18th century and the 19th century in the last period of the Ottomans. By giving information about the geographical structure and history of Adıyaman city, the Adıyaman Museum was chosen for reasons of introducing the history of the development of mining art in Anatolia and the explanation of the Adıyaman Museum which is the only museum in the city. It was also necessary to make technical evaluations of the kinds of mines in question, the decorative elements of these mines. In line with the working principles of the Adıyaman Museum, examples selected from many works and specific details such as their aesthetic appearance were considered as a means of artistic expression and evaluated according to their sensitivity. After being introduced with features such as construction and decoration techniques, they were compared with their counterparts in other regions.

Keywords
Adıyaman, museum, mine, lenger, work.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri