Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Bankacılık Sektörü Kredilerinde Sektörel Yoğunlaşma ve Kredi Riski
(The Sectoral Concentration in Turkish Banking Sector and Credit Risk )

Yazar : Sultan Sarı    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Ek
Sayfa : 43-68


Özet
Bir ekonomide finansal piyasaların faaliyetleri ekonomideki tüm aktörleri doğrudan etkiler. Bankalar da bu finansal piyasalarda-ki önemli kurumlardır. Topladıkları fonları kredi olarak aktara-rak ekonominin etkinliğini artırmak açısından önemli bir rol oynarlar. Dolayısıyla Türk bankacılık sektörü toplam kredilerin-deki sektörel yoğunlaşmanın makroekonomik etkileri vardır. Bunlardan biri de sektörün kredi riskini artırarak finansal kırıl-ganlıklara yol açmasıdır. Çalışmada 2010-2017 döneminde üçer aylık verilerle (kredi riski olarak takipli krediler, nakdi kredilerin sektörel yoğunlaşması, takipli krediler toplam krediler oranı, bankacılık sektörü özkaynak toplam aktifler oranı, kredi mev-duat oranı) Türk bankacılık sektöründe kullandırılan sektörel kredilerin yoğunlaşması ile takipli krediler diğer bir deyişle kredi riski arasındaki ilişki durağanlık testleri de yapılarak En Küçük Kareler Yöntemi ’ne göre analiz edilmiştir. Sektörel yoğunlaşma göstergesi olarak Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) kullanı-lan çalışma sonucunda kredilerde sektörel yoğunlaşma ile kredi riski arasında güçlü bir ilişki tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler
Sektörel Kredi Yoğunlaşması, Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI), Kredi Riski

Abstract
The purpose of this study is to determine the critical thinking standards for prospective teachers. The sampling of the survey consists of a total of 352 teachers, 205 which are primary school teachers and 147 are elementary mathematics teachers studying at a public University in Istanbul. The research is in survey mo-del, and descriptive method has been used. As data gathering tool, ‘Critical Thinking Standards Scale for Teacher Candidates’ developed by Aybek, Aslan, Dincer and Arısoy (2015) has been used. According to the score averages of the sampling, it has been concluded that the critical thinking levels are high. In terms of gender, it has been concluded that females have higher ten-dency of critical thinking than males. It has also been concluded that, scale sub-dimensions and scale total score averages don't vary according to the department, while even though not signifi-cantly different, elementary mathematics teacher candidates have scored higher averages than primary school teacher candi-dates. 2nd year elementary mathematics teacher candidates have been found to have higher score averages in ‘precision-accuracy’ dimension than 3rd year teacher candidates. The research results will contribute to the field literature

Keywords
Sectoral Credit Concentration, Herfindahl-Hirschman Index (HHI), Credit Risk

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri