Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


G7 Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
(The Effect of Social Spending on Economic Growth in G7 Countries )

Yazar : Fatma Fehime Aydın    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Ek
Sayfa : 91-107


Özet
Çalışmada G7 ülkelerinde sosyal harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 1980-2018 dönemi sosyal harcamaların GSYİH içindeki payı ve kişi başına düşen reel GSYİH verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada Johansen Fisher panel eşbü-tünleşme testi, OLS, homojen ve heterojen DOLS ve homojen ve hete-rojen FMOLS testleri, Dumitrescu ve Hurlin panel nedensellik testi uygulanmıştır. Johansen Fisher panel eş bütünleşme testi sonucuna göre sosyal harcamalar ile ekonomik büyüme arasında bir eş bütün-leşme ilişkisi vardır. OLS, homojen ve heterojen DOLS ve homojen ve heterojen FMOLS testlerinin sonuçlarına göre bağımsız değişken bağımlı değişkeni pozitif etkilemektedir. Dumitrescu ve Hurlin panel nedensellik testi sonucuna göre ise sosyal harcamalar ve ekonomik büyüme arasında sosyal harcamalardan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik vardır. Bu sonuç Keynesyen yaklaşımı doğ-rular nitelikte bir sonuçtur ve devletin sosyal harcamalar yoluyla ekonomiye müdahale etmesinin ekonomik büyüme için olumlu sonuçlar doğuracağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Harcamalar, Ekonomik Büyüme, G7 Ülkeleri.

Abstract
In this study, for determining the relationship between social spend-ing and economic growth in G7 countries, data of the share of social spending in GDP and real GDP per capita for the period 1980-2018 are used. Johansen Fisher panel cointegration test, OLS, DOLS and FMOLS tests and Dumitrescu and Hurlin panel causality tests were applied in the study. According to Johansen Fisher panel cointegra-tion test, there is a cointegration relationship between social spend-ing and economic growth. According to the results of OLS, homoge-neous and heterogeneous DOLS and homogeneous and heterogene-ous FMOLS tests, both variables affect each other positively. Accord-ing to the Dumitrescu and Hurlin panel causality test, there is a one-way causality between social spending and economic growth from social spending to economic growth. This result confirms the Keynes-ian approach and shows that the government's intervention in the economy through social spending will have positive consequences for economic growth.

Keywords
Social spending, Economic growth, G7 Countries

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri