Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Amerikan Dış Politikasında Trump Dönemi ve Amerikan İstisnacılığı Anlatısının Sonu
(Trump Period in American Foreign Policy and The End of the American Exceptionalism Narra-tive )

Yazar : Gökhan Oğuz    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Ek
Sayfa : 109-123


Özet
Amerikan istisnacılığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşundan bu yana farklı bağlamlarda anlamlandırılan bir anlatıdır. Söz konusu farklı anlamlar itibariyle ABD’nin istisnai konumuna işaret eden bu anlatının, anlam boyutlarından biri de ABD’nin taşıyıcısı olduğu var sayılan değerler boyutudur. Yani, üstün olduğu var sayılan değerlere sahip olması ve bu değerleri dünya genelinde yaygınlaştırmaya ça-lışmasının, ABD’yi istisnai kıldığı ifade edilmektedir. Donald Trump’ın başkanlığı, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ABD’nin öncü-lüğünde inşa edilen uluslararası düzenin ve dolayısıyla bu düzene temel teşkil eden liberal değerlerin geleceği konusunda endişelere yol açmıştır. İşaret edilen endişeler, söz konusu değerlerin, anlam boyutlarından birini oluşturması nedeniyle Amerikan istisnacılığı anlatısını da belirsizleştirmektedir. Bu çalışma, Trump dönemi dış politika eylemlerinin Amerikan istisnacılığı anlatısı üzerindeki etki-lerini değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Amerikan İstisnacılığı, Amerikan Dış Politikası, Trump

Abstract
American exceptionalism is a narrative to which has been given me-aning in different contexts since the foundation of United States of America. One of the meaning dimensions of that narrative, which points to the exceptional position of the USA in terms of these diffe-rent meanings, is the dimension of values assumed to be the carrier of the United States. In other words, It is stated that the fact that it posseses the values that are assumed to be superior and tries to spread these values around the world makes the USA exceptional. The presidency of Donald Trump has raised concerns about the future of USA-led internatonal order built after the Second World War, and hence the liberal values underlying it. These concerns make the “American exceptionalism narrative” unclear, as these values consti-tue one of the meaning dimensions of it. This study asseses the effects of the foreign policy actions of Trump period on the “American exceptionalism narrative”.

Keywords
American Exceptionalism, American Foreign Policy, Trump

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri