Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Katılım 30 Endeksi İçin Zayıf Formda Etkin Piyasa Hipotezinin ARFIMA-FIEGARCH Model ile Analizi
(The Analysis of Weak Form Efficient Market Hy-pothesis for Participation 30 Index by ARFIMA-FIEGARCH Model )

Yazar : Mehmet Fatih Buğan  & Emrah İsmail Çevik & Nüket Kırcı Çevik  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Ek
Sayfa : 219-241


Özet
Etkin piyasa hipotezi (EPH), bireysel ve kurumsal yatırımcılar, port-föy yöneticileri ve politika yapıcılar açısından büyük önem arz et-mektedir. Bu nedenle konvansiyonel finans literatüründe sıklıkla çalışılan konuların başında gelmektedir. Ancak İslami hisse senedi piyasaları ve de özellikle Türkiye İslami hisse senedi piyasasında EPH’nin geçerliliğini konu edinen çok az çalışma mevcuttur. Bu ne-denle bu çalışmada, Türkiye İslami hisse senedi piyasalarında etkin piyasa hipotezinin geçerliliği incelenmiştir. Bu kapsamda Katılım 30 endeksi için getiri ve volatilitede uzun hafızanın varlığı ARFIMA-FIEGARCH modeli ile araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgu-lar ışığında Türkiye İslami hisse senedi piyasasında uzun hafızanın varlığına rastlanılmış ve zayıf formda etkin piyasa hipotezinin geçerli olmadığı görülmüştür

Anahtar Kelimeler
Etkin Piyasa Hipotezi, Katılım 30 Endeksi, ARFIMA-FIEGARCH

Abstract
Efficient market hypothesis (EMH) is important for individual and institutional investors, portfolio managers and policy makers. There-fore, it has been widely examined in the conventional finance litera-ture. However, there is limited numbers of studies that examine the validity of the EMH in Islamic stock markets, specifically in Turkey. Therefore, in this study, the validity of the EMH in Turkey Islamic stock markets was investigated. In this manner, the presence of long memory in both returns and volatility of the Participation 30 Index was investigated by using ARFIMA-FIEGARCH model. The results indicate the presence of long memory in Turkey Islamic stock mar-kets and this finding suggest that the weak form of the efficient mar-ket hypothesis is no valid

Keywords
Efficient Market Hypothesis, Participation 30 Index, ARFIMA-FIEGARCH

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri