Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Enerji Harcama Belirleyicilerinin Bağımlı Üç Değişkenli Heckman Örneklem Seçici Yöntemi ile Belirlenmesi
(Revealing Energy Expenditure Determinants by the Trivariate Heckman Sample Selection Model )

Yazar : Emine Çoruh  & Abdulbaki Bilgiç & Steven T. Yen & Faruk Urak  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Ek
Sayfa : 243-260


Özet
Türkiye’de yolcu ve yük taşımacılığında en çok tercih edilen ulaşım şekli karayolu olup, 2017 yılı yurt içi yolcu taşımacılığının %80,6’sı ve yük taşımacılığının %89,5’i karayolu ile yapılmıştır. Son yıllardaki ekonomik kalkınma ve refahtaki artışla birlikte, karayollarında özel araç sahipliği ve trafik hacmi beklenmedik bir oranda artmıştır. 2018 yılı tescilli motorlu taşıt sayısı, son 15 yılda %149 artarak yaklaşık 23 milyon adede ulaşmıştır. Karayolu ulaşımı petrol ürünlerine bağlıdır ve petrol üretimi, sadece tüketimin %7-9'luk kısmını karşılamaktadır. Geriye kalan %91-93'lük bölümü ise ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Bu çalışmada kullanılan veriler, 2017 yılında Türkiye İstatistik Kuru-mu tarafından ülke genelinde 12.166 haneye uygulanmış hane halkı bütçe anketlerinden elde edilmiştir. Bağımlı üç değişkenli Heckman örneklem seçicilik modeli kullanılarak hanelerin değişen dizel, ben-zin ve LPG fiyatlarına verdikleri tepkiler harcama kalemleri üzerin-den belirlenmeye çalışılmıştır. Hanelerin fiyat değişikliğine verdikle-ri tepkiler belirlenebilirse hem olası kriz/belirsizlik dönemlerinde hem de sürdürülebilir bir ulaşım politikası için bu bilginin ülkeye ışık tutması beklenmektedir

Anahtar Kelimeler
Hane Halkı, Heckman Örneklem, Enerji Harcamaları, Seçim Modeli, Ulaşım.

Abstract
In Turkey, the most preferred type of transportation in passenger and freight transportation is road transportation and as of 2017, 80,6% of domestic passenger transportation and 89,8% of freight transporta-tion were performed via highways. In parallel with the increase in economic development and welfare in the country, private car own-ership and traffic volume on the roads have increased tremendously. As of 2018 the number of registered motor vehicles increased by approximately 149% in the last 15 years and reached approximately 23 million. The transport sector largely depends on petroleum prod-ucts, the oil production in the country corresponds to only 7-9% of consumption and the remaining 91-93% is met by imports. In this study, the data obtained from the household budget survey applied to 12166 households throughout the country covering the year 2017 by the Turkish Statistical Institute (TSI) were used. The responses of households to changing diesel, gasoline and LPG prices were tried to be determined by spending items by using dependent trivariate Heckman sample selection model. Therefore, if households’ reactions to price changes can be identified, this information is expected to shed light on the country both in times of crisis/uncertainty and for sustainable transportation policy

Keywords
Households, Heckman Sample, Energy Expenditures, Selection Mod-el, Transportation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri