Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sivil Havacılık Sektörünün İslam İşbirliği Teşkila-tı Üyesi Ülkelerde Ekonomik ve Sektörel Görü-nümü
(Economic and Sectoral Outlook of Civil Aviation Sector in Islamic Cooperation Organization Member Countries )

Yazar : Deniz Macit  & Sultan Gedik Göçer  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Ek
Sayfa : 261-284


Özet
Havacılık çeşitli kıtalardaki insanları, kültürleri ve işletmeleri birbi-rine bağlayabildiği için en küresel endüstrilerden biri olarak kabul edilmektedir. Havacılık sektörünün gelişimi büyüme, istihdam, ve-rimlilik, kalkınma gibi temel ekonomik göstergelere katkı sağlamak-tadır. Çalışmanın temel amacı, İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye ülkelerin küresel sivil havacılık sektörü içerisindeki yerini ve iktisadi açıdan önemini vurgulamaktır. Bu amaçla İİT üyesi ülkeleri sektörel ve makro ekonomik seçilmiş birtakım temel göstergeler doğrultu-sunda ele alınarak küresel rakamlarla kıyaslama yapılmaktadır. Ayrı-ca Türk sivil havacılık sektörünün de İİT grubu içerisindeki yerini belirleyebilmek adına bu grup içerisinde ele alınan temel veriler ışığında Türkiye’nin de mevcut sektörel ve ekonomik kıyaslaması yapılmaktadır. Çalışmanın ortaya koyduğu temel sonuçlara göre İİT üyesi ülkelerin; küresel sivil havacılıkta taşınan yolcuların %12, taşı-nan yükün %18 ve toplam uçak kalkış sayılarının %11’lik kısmını karşıladıkları görülmektedir. Kalabalık nüfusları ve geniş coğrafyala-rı ile mevcut turizm potansiyelleri dikkate alındığında bu payın ye-terli bir düzeyde olmadığı görülmektedir. Sektörel göstergeler için yapılan sıralamalar temek ekonomik göstergeler ile kıyaslandığında hem sektörel hem de temel makro ekonomik göstergeler açısından sıralamalarda ilk beş içerisinde yer alan tek ülke Katar’dır. Diğer ülkelerin sektörel rakamları ekonomik gelişmişliklerine yansıma-maktadır. Türkiye’nin ise İİT içerisinde sivil havacılık sektöründe ilk beş ülke içinde yer almasına karşın aynı olumlu pozisyonunu eko-nomik anlamda sağlayamadığı ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İslam İş Birliği Teşkilatı, Sivil Havacılık Sektörü

Abstract
Aviation is considered one of the most global industries because it can connect people, cultures and businesses across various continents. Growth in the aviation sector also contributes to key economic indi-cators such as employment, productivity and development. The main purpose of this study is to emphasize the place and economic im-portance of the OIC member countries in the global civil aviation sector. For this purpose, sectoral and macroeconomic selected key indicators of OIC member countries have been analyzed and com-pared with global figures. Furthermore, in order to determine the position of Turkish civil aviation sector within the OIC group, the current sectoral and economic comparisons of our country have been made in the light of the basic data discussed in this group. According to the main results of the study, when the OIC member countries are evaluated together, it is seen that 12% of the passengers carried in global civil aviation, 18% of the cargo carried and 11% of the total number of aircraft take-offs. Suggestions have been made for Islamic countries to gain a greater share from the sector. When the existing tourism potentials are taken into consideration with its large popula-tions and large geographies, it is seen that this share is not sufficient. When the rankings made for sectoral indicators are compared with the main economic indicators, Qatar is the only country in the top five in terms of both sectoral and basic macroeconomic indicators. Sectoral figures of other countries are not reflected in their economic development. Turkey's position is the same positive despite being in the top five countries in the civil aviation sector in the OIC is demon-strated not provide economically.

Keywords
Organization of Islamic Cooperation, Civil Aviation Sector.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri