Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de İslami Finans Enstrümanlarına Yeni Bir Model Önerisi: Karz-ı Hasen ve Robertson Gecikmesinin Finansman Kaynağı Olarak Kullanımı
(A New Model Proposal for the Islamic Financial Instruments in Turkey: The Use of Qardhul Hasan and Robertson Lag as a Source of Finance )

Yazar : Şerif Canbay  & Kerem Pirali  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Ek
Sayfa : 285-299


Özet
İslam inancında faiz haramdır; dolayısıyla, Müslümanlar geleneksel bankacılık sistemine mesafeli dururlar. Bu duruş; İslami bankacılık, faizsiz bankacılık, katılım bankacılığı vb. isimler altında faaliyet gös-teren, Müslümanların dini hassasiyetlerini dikkate alan ve atıl halde bulunan İslami fonları bünyelerine çekebilen alternatif finans kurum-larının doğuşuna zemin hazırlamıştır. İslami bankacılık, geleneksel bankacılığın yapmış olduğu faaliyetlerin çoğunu icra etmesinin yanı sıra, farklı fon kullandırma yöntemleri ile dikkatleri üzerine çeken bir finans sistemi olmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de henüz yeterli uygulama alanı bulamamış ve yeteri kadar kurumsallaşamamış bir İslami bankacılık enstrümanı olan karz-ı hasenin nasıl kullanılabileceğini tartışmak; böylece, İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) sünnetlerinden birini yaygınlaştırmaktır. Ayrıca, Müslümanların tok gözlülüğünü ve yardımseverliğini ve iktisat literatüründe Robertson Gecikmesi ola-rak bilinen süreyi İslami bankacılık için uygun bir finansman kayna-ğına çevirmek hedeflenmiştir

Anahtar Kelimeler
Karz-ı Hasen, İslami Finans, Katılım Bankası, Robertson Gecikmesi

Abstract
Usury is forbidden by religion in the Islamic faith; thus, Muslims are standoffish with the traditional banking system. It has led up to the emergence of alternative financial institutions, namely Islamic bank-ing, interest-free banking or participation banking, etc. that take the religious sensitivities of Muslims into account and that can attract idle Islamic funds. Islamic banking catches attention with particular funding methods specific to it while conducting almost all financial instruments that the traditional banking system uses. The purpose of this study is to popularize the practice of qardhul hasan which is a sunnah of Holy Prophet Muhammed Mustafa (s.a.w.) which is un-common or has not institutionalized in Turkey yet and to discuss how to use this practice as an appropriate financial instrument for Islamic banking. Moreover, it is aimed to transform the contented-ness and charitableness of Muslims and the period, which is known as the Robertson Lag in economics literature into a source of finance suitable for Islamic banking.

Keywords
Qardhul Hasan, Islamic Finance, Participation Bank, Robertson Lag

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri