Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1 SayıEditör
Fatih Özkan

Editör Yardımcısı
İlyas Altuner

Iğdır  2012/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞadi Eren  
Din ve İlim İlişkisi Ss, 01-09
Relation of Religion and Science

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Özkan  
Dünya Görüşü Öğretisi Ss, 11-28
The Doctrine of Worldview

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Macit  
Beden Dili: Hz. Peygamber Örneği Ss, 29-44
Body Language: The Case of Prophet

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Altuner  
Gazâlî’nin Felsefeye Yaklaşım Tarzı Üzerine Bir Soruşturma Ss, 45-58
An Inquiry Concerning Alghazali’s Manner of Approach to Philosophy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir Mustafayev  
İlk Cumhuriyet Döneminde Azerbaycan Petrolünün Ermeni Faaliyetlerindeki Rolü (1918-1920) Ss, 59-79
The Role of Azerbaijan Oil in Armenian Activities in the First Republic Era (1918-1920)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Halis  
Hz. Peygamberi Tesellî ve Kalbini Takviye Bağlamında Tencîmu’l-Kur’ân Ss, 81-114
Tanjim al-Quran in the Context of Consolation Prophet and Reinforcement His Heart

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Ocak  
Kınalızade Ali Efendi’de Mutluluk Ahlâkı Kavramının Felsefi Temelleri Ss, 115-136
Philosophical Bases of the Concept of Eudemonism in Kınalızade Ali Efendi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmettin Şeker  
Şatahat İfade Eden Söz ve Davranışların Dinî Temelleri Ss, 137-158
Religious Foundations of Statements and Attitudes that Signify Ecstatic Utterances

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Fakîhî Çeviren: Habip Demir  
Kum Şehrinde Şiiliğin Başlangıcı Ss, 159-169
The Beginning of Shiism in Qom City

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Şekip Tunç Çeviren: İlyas Altuner  
Hazırlama: Terakkî Fikrinin Menşe’ ve Tekâmülü: Tereddüd ve Buhrân Ss, 171-175
Nostalgia: The Origin and Evolution of Progress Idea: Hesitation and Depression

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri