Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2016/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAlaaddin Yanardağ  
Zimmet Akdinden Azınlıklar Sözleşmesine Türkiye’deki Azınlıkların Dünü Bugünü Ss, 01-13
Past and Today of Minorities in Turkey from Debit Contract to Minority Agreement

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Altuner  
Dawkins ve Tanrı Hipotezi Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım Ss, 15-31
A Critical Approach to Dawkins and His God Hypothesis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza Üzüm  
Mitra Her Yerde: Mitra Senkretizmi: Mitra’nın Greko-Romen ve Doğu İlahlarıyla Özdeşleştirilmesi Ss, 33-65
Mitra is Everywhere: Mitraic Syncetism: Identificition of Mitra with Greco-Roman and Eastern Deities

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz Kızılçim  
Baudelaire'de Göz Okuma Yöntemi Ss, 87-104
The Eye Reading in the Poems of Baudelaire

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Iğdır’da Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri ve Kurumlararası Koordinasyon Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 105-127
An Evaluation on the Problems Religious Education and Training with Interenterprise Coordination in Iğdır

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulaziz Kardaş  
Cumhuriyet Dönemi’nde Bir Bankacılık Serüveni: Denizbank (1937-1939) Ss, 129-154
A Banking Adventure in the Republican Period: Denizbank (1937-1939)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak Kocaoğlu  
Osmanlı'da Cizye Vergisi ve İtfaiye Çalışmaları Ss, 155-167
Ottoman Capitation Tax and Fire Works

Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Manav  
Felsefe Grubu Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacılığa İlişkin Bilişsel Farkındalık Düzeyleri Ss, 169-188
The Levels of Metaconition About Constructivism of Philosophy Group Teacher Candidates’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan Bozma & Selim Başar & Serkan Künü  
Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama Ss, 189-204
Impacts of Education and Health Expenditures on Economic Growth: An Application on Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz Temli Durmuş  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ahlâk Eğitimine Yönelik Yeterlik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 205-216
Classroom Teacher Candidates’ Perceived Efficacy Beliefs towards Moral Education: A Validity and Reliability Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadettin Keklik & Halil Kuru  
Ayşe Yamaç’ın Çocuk Romanlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi Ss, 217-237
The Analysis of Ayşe Yamaç’s Children Novels in terms of Value Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebubekir Bozavlı  
İlkokul Çağındaki Çocuklarda Bağlaçların Söylemsel Değerleri Ss, 239-256
Discursive Values of Conjunctions in Primary School Age Children

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Başar & Elif Baş  
Yazı Karakterlerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi Ss, 257-273
The Effect of Typefaces to Reading Comprehension

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan Demirtaş & Erdoğan Şama  
Okullarda Dönüşümcü Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Ss, 275-298
Relationship between Transformational Leadership and Organizational Commitment at Schools

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Özkan  
Dinin Anlaşılmasında Kültürel Etki Ss, 299-314
Cultural Effect in Understanding Religion

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri