Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2017/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Asmalı  
Big Five Personality Traits and Test Anxiety among English as a Foreign Language Learners Ss, 01-21
İngilizce'yi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler Arasında Büyük Beş Kişilik Özellikleri ve Sınav Kaygısı

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap Özbaş  
Teacher Candidates’ Attitudes towards Environment and Global Warming Ss, 23-37
Öğretmen Adaylarının Çevre ve Küresel Isınmaya Yönelik Tutumları

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebubekir Bozavlı  
Yabancı Dil Öğretiminde Videolarda Dinleme Hızının Anlama Üzerindeki Etkisi Ss, 39-55
Influence of Listening Speed in Video on Understanding in Foreign Language Teaching

Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal Gülşen  
Öğretmen Adaylarının Bireysel Değerler Yönetimi Hakkındaki Görüşleri Ss, 57-71
Opinions of Teacher Candidates about Individual Value Management

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Teyfur  
Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri Ss, 73-87
University Students' Perceptions towards the Environment

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Akbaba & Taner Batikan  
Okul Yönetici ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Okullardaki Rehberlik Servisleri Hakkındaki Görüşleri: Van Örneği Ss, 89-122
The Opinions of School Administrators and Counselors about the Guidance Activities in Schools: The Case of Van

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Çelik  
2014 Yılında Sabah ve Hürriyet Gazetelerinde Yer Alan Oyun ve Oyuncaklarla ile İlgili Yazıların Ebeveyn Bilgilendirilmesi Açısından İncelenmesi Ss, 123-139
Investigation of Parental Informations about Games and Toys wherein Sabah and Hürriyet Journal in 2014

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mohammad Mohiuddin  
The Determinants of Profitability of Private Banks in Bangladesh: An Empirical Analysis Ss, 141-172
The Determinants of Profitability of Private Banks In Bangladesh: An Empirical Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Haktan Sevinç & Eda Bozkurt & Rabia Efeoğlu  
Türkiye ve Avrasya Ekonomilerinde Taşımacılık Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi Ss, 173-187
The Impact of Transportation Sector on Economic Growth in Turkish and Eurasian Economies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi Işık Erol  
Sendikaların Verimlilik Üzerine Etkileri Ss, 189-222
The Impact of Trade Unions on Productivity

Özet | Abstract | Tam Metin |

Berkant Dulkadir  
Kriz Yönetim Planının İşletmelerde Kriz Dönemleri ve Yönetici Davranışlarına Olan Etkileri Ss, 223-240
The Effects of the Crisis Management Plan on Crisis Periods and Managerial Behavior in Enterprises

Özet | Abstract | Tam Metin |

Habib Şener  
David Hume’un Tanrı Anlayışı ve Antropomorfizm Eleştirisi Ss, 241-269
David Hume's God Perception and Criticism of Antropomorphism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaaddin Yanardağ  
İbn Haldun'a Göre Liderin ya da İyi Bir Hükümetin Nitelikleri ve Tek Kişinin İktidarı Ss, 271-285
Qualities of the Leader or a Good Government and the Power of One Person according to Ibn Khaldun

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhalim Oflaz  
Çocuk Eğitimi/Terbiyesi’nde Nebevî Metod Ss, 287-306
Nabawi Method in Child Education/Training

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Usmanov Çeviren: Fegani Beyler  
Ebû Bekir Râzî’nin Felsefî Mirasının İncelenmesiyle İlgili Kaynaklar Ss, 307-318
Sources Relating to Investigation of Abu Bakr al-Razi's Philosophical Heritage

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahirülmevlevî Tahirülmevlevî Çeviren: Emine Peköz  
Hazırlama: Müşriklik ve Müslümanlıkta İbadet Ss, 319-339
Preparation: Worship in Politheism and Islam

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri