Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 SayıEditör
Haktan Sevinç

Editör Yardımcısı
Halit Baş & Demet Eroğlu Sevinç

Iğdır  2017/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErhan Görmez & Mehmet Nuri Kardaş  
The Effect of Aquarium Method on the Bilingual Learners' Turkish Speech Anxiety Ss, 01-30
Akvaryum Yönteminin İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Konuşma Kaygılarına Etkisi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu Türkoğlu & Necdet Konan  
Okul Yöneticilerinin İşkoliklik ve Narsistik Düzeyleri Arasındaki İlişki Ss, 31-50
The Relationship between the Workaholism and Narcissism Levels of School Administrators

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halis Erdoğan  
Okul Kültürünün Etkilendiği ve Etkilediği Faktörler Ss, 51-68
Factors That Have Been Affected and the Impact of School Culture

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Kaya  
Mantık Biliminin İmkanlarıyla İnşa Edilen Bilim-sel Tartışma Yöntemi: Münâzara İlmi ya da Âdâbu’l-Bahs Ss, 69-114
Scientific Discussion Method Built by the Possibilities of the Science of Logic: The Debate Science or Adab al-Bahth

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergiz Gahramanlı  
Gogol’ün Ölü Canlar Romanındaki Tenkit Hedefleri Ss, 115-135
Criticism Targets in the Novel Dead Souls by Gogol

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dinçer Öztürk  
Doğu ile Batı Medeniyeti Arasında Siyasi ve Edebi Duruşuyla Ziya Paşa Ss, 137-154
Political and Literal Position of Ziya Pasha between Eastern and Western Civilizations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde Tekçam  
Eski Mısır Uygarlığında Müzik ve Müzik Enstrümanları Ss, 155-170
Music and Musical Instruments in the Ancient Egypt

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Otacıoğlu  
Müzikalite, Müzikal Performans ve Müzikal Becerilerin Gelişmesi Ss, 171-187
Musicality, Musical Performance, and Development of Musical Skills

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meriç Subaşı Ertekin  
Çin'in Büyüyen Enerji Talebinin Karşılanmasında Afrika’nın Önemi Ss, 189-222
The Importance of Africa to Meet China’s Growing Energy Demand

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Korucuk & Yasemin Tatlı  
Talep Tahminin İşletmelere Sağladığı Yararlar: İmalat İşletmelerinde Bir Araştırma Ss, 223-238
Benefits Provided to Demand Forecast of Business: A Survey of Manufacturing Business

Özet | Abstract | Tam Metin |

Reyhan Başaran  
Örgütsel Tutum Ve Davranışların İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İlişkisel Psikolojik Sözleşmelerin Aracılık Rolü Ss, 239-270
The Impact of Organizational Attitudes and Behaviors on Job Performance and Intention to Leave: The Mediating Role of Relational Psychological Contracts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şimal Çelikkol  
Marka Değeri ve Marka Güveni İlişkisini Ölçmeye Yönelik Bir Havayolu Şirketi Müşterileri Üzerinde Araştırma Ss, 271-301
A Research on an Airline Customers to Measure the Relationship Between Brand Equity and Brand Trust

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Orhan & Hayati Doğanay  
Türkiye’nin Sakin Şehirlerinden Biri Olan Şavşat’ın Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Ss, 303-326
Identifying and Assessing Tourism Potential of Şavşat- A Cittaslow of Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul Güreşci  
Köylerin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Araştırma Örneği: ‘Büyükdere Köyünün Sosyo-Ekonomik Yapısı’ Eseri Üzerine Düşünceler Ss, 327-350
A Research Example on the Sociıo-Economic Structure of Villages: The Thoughts on 'Socio-Economic Structure of the Büyükdere Village'

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol Akcan & Recep Murat Geçikli  
Cumhuriyet’in İlk Dâhiliye Vekili Ahmet Ferit (Tek) ve Görevinden İstifası Ss, 351-384
Ahmet Ferit (Tek), The First Minister of Interior of Turkish Republic and His Resignation

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Topçu & Selçuk Ural  
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Kars'ın Nüfusu Ss, 385-416
Population of Kars in the Second World War Years

Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu Boy  
Çarlık Rusya Yönetiminde Kars’ta Tarım ve Hayvancılık Ss, 417-434
Agriculture and Stockbreeding in Kars under the Rule of the Tsardom of Russia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhalim Oflaz  
Said Nursî'nin Eserleri Işığında Ermeni Meselesi: Van Örneği Ss, 435-461
The Armenian Issue in the Light of Said Nursi's Works: The Case of Van

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Güneş  
İslam Tarihinin İlk Asrında Iğdır Ss, 463-475
Iğdır in the First Century of Islamic History

Özet | Abstract | Tam Metin |

MİHRNÂZ BİHRÛZÎ Çeviren: Meryem Doygun  
Moğol Saldırısına Yakın İslâmın Doğuda İçtimaî ve Siyasî Durumları Ss, 477-491
Social and Political Situation of Islam in the East Close to Mongol Invasion

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan Yılmaz  
Fen Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikler: Fen Öğretmen Adaylarının Düşünceleri Ss, 493-510
Instructional Strategies, Methods and Techniques Preferred By Science Teachers: Thoughts of Science Teacher Candidates

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri