Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2 SayıEditör
Fatih Özkan

Editör Yardımcısı
İlyas Altuner

Iğdır  2012/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenZeki Tan  
Kur’ân'a Göre Toplumsal Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Mabetlerin Fonksiyonu Ss, 01-30
The Function of Temples in Coexistence of Social Differences According to Quran

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Altuner  
Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi Ss, 31-48
The Relation of God and Being in Descartes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Halis  
İlk Müslümanlar Bağlamında Tencîmu’l-Kur’ân Ss, 49-80
Tanjim al-Quran in the Context of Initial Muslims

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Zahid Çifçi  
Mâverdî Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisi Ss, 81-99
The Relation of Religion and State in Mawardi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Özkan  
Dildeki Dünya Görüşü Ss, 101-117
Worldview in Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmettin Şeker  
Hadislerle Temellendirilen Tasavvufî Hâller Ss, 119-147
Mystical Situations Based upon Hadiths

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Öztoprak  
Endülüs Hadisçiliğinde Halifelerin Yeri Ss, 149-165
The Role of Caliphs in Andalusia Prophetic Tradition

Özet | Abstract | Tam Metin |

Arslanzâde Mustafa Efendi Çeviren: Hilmi Karaağaç  
Arslanzâde’nin "Risâletun Latîfe fî Beyâni’l-Îmân Lugaten ve Şer’an inde Ehli’l-Lisân" Adlı Eserinin Tahkik ve Tercümesi Ss, 167-182
Verification and Translation of "Risalat Latifa fi Bayan al-Iman Lughatan wa Shar'an inda Ahl al-Lisan" by Arslanzade

Özet | Abstract | Tam Metin |

Soheil M. Afnan Çeviren: İlyas Altuner  
İslâm Felsefesi Terminolojisine Giriş Ss, 183-194
Introduction to Islamic Philosophical Terminology

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat Köprülü Çeviren: İlyas Altuner  
Hazırlama: Fikir Hayâtımızdaki Durgunluk Ss, 195-198
Nostalgia: Recession in Our Thinking Life

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri