Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


3 SayıEditör
Fatih Özkan

Editör Yardımcısı
İlyas Altuner

Iğdır  2013/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİlyas Altuner  
Ontological Bases of the Universe in Plato’s and Aristotle’s Cosmologies Ss, 01-10
Platon ve Aristoteles Kozmolojisinde Evrenin Ontolojik Dayanakları

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Öztürk & Abdulselam Taluk  
The Perception of Teaching in Anatolian Teacher Training High School Students Ss, 11-44
Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakışları

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Özkır  
Hürriyet Gazetesi’nin Kimliği Ss, 45-70
Identity of Hürriyet Newspaper

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami Özsoy  
The First Mediterranean Games and Turkey with Its Reflections on the Newspapers Ss, 71-80
Gazetelere Yansımaları ile İlk Akdeniz Oyunları ve Türkiye

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Köle  
Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu Ss, 81-96
The Location of the Mind in Apperception of Divine Truths According to Sufism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Tan  
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Talebelerinden Seyyid Tâhâ el-Hakkârî Ss, 97-126
One of the Students of Mawlana Khalid al-Baghdadi: Sayyid Taha al-Hakkari

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersan Özten  
Hıristiyan Kutsal Metinlerindeki Gayb Anlayışının Kelâm Açısından Değerlendirilmesi Ss, 127-152
Evaluation for the Conception of the Unseen in Christian Holy Texts in terms of Kalam

Özet | Abstract | Tam Metin |

Georhe F. Hourani Çeviren: İlyas Altuner  
İslâm Felsefesinin Arkaplanı Ss, 153-160
The Background in Islamic Philosophy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kelimeler ve Şeyler: İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi Ss, 161-174
Book Review: Kelimeler ve Şeyler: İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Kusursuz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: El-Belâğa Fünûnuhâ ve Efnânuhâ: İlmü'l-Meânî Ss, 175-186
Book Review: Al-Balagha Fununuha wa Afnanuha: Ilm al-Maani

Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Sadeddin Çeviren: İlyas Altuner  
Hazırlama: Felsefe Nedir? Ss, 187-193
Nostalgia: What is Philosophy?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri