Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4 SayıEditör
Fatih Özkan

Editör Yardımcısı
İlyas Altuner

Iğdır  2013/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖmer Naci Soykan  
Felsefe Hayata Ne Yapar? Ss, 01-11
What Does Philosophy Do to Life?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Kaya  
İbn Rüşd Felsefesinde Bilimsel Yöntem Ss, 13-34
Scientific Method in the Philosophy of Averroes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Özkan  
Sokrates'in Entelektüalist Ahlâkı Ss, 35-53
Socrates' Intellectualist Ethics

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Altuner  
Kartezyen Düalizm ve Ruhun Kavramsal Değişimi Ss, 55-67
Cartesian Dualism and Conceptual Change of the Soul

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Özkır  
Türkiye’nin Yakın Siyasi Tarihi ve Hürriyet Gazetesi’nde Laiklik Haberleri: Aydın Doğan Dönemi Ss, 69-94
Recent Political History of Turkey and News of Laicism on Hürriyet: The Era of Aydın Doğan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Faik Ardahan  
Rekreasyonel Egzersiz Güdüleme Ölçeğinin Rekreatif Spor Türüne Göre İncelenmesi: Antalya Örneği Ss, 95-108
Examining Recreational Exercise Motivation Measure with Respect to Recreational Sports Type: The Case of Antalya

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Aydoğan  
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Ss, 109-129
Investigation of Attitudes of 8th Grade Students towards Information Technologies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin Örs & Halis Erdoğan & Kemal Kipici  
Eğitim Yöneticileri Bakış Açısıyla 12 Yıllık Kesintili Zorunlu Eğitim Sistemi: Iğdır Örneği Ss, 131-154
The Intermittent Compulsory Education System for 12 Years from the Viewpoint of Administrators: The Case of Iğdır

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hazal Ceylan Öztürker  
Bektaşi Mezar Taşları Üzerine Bir İnceleme: Şemsi Baba Tekkesi Örneği Ss, 155-193
An Examination of Bektashi Gravestones: The Case of Şemsi Baba Lodge

Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir Mustafayev  
Azerbaycan Milli Kütüphanesinde Bulunan Dağlık Karabağ ile İlgili Eserlerin Bibliyografyası Ss, 195-217
Bibliography of the Works on Nagorno-Karabakh in Azerbaijan National Library

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alexander of Aphrodisias Çeviren: İlyas Altuner  
Aristoteles Metafiziği Üzerine Yorumlar Ss, 219-226
Commentary on Aristotle’s Metaphysics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmed Refik Çeviren: İlyas Altuner  
Hazırlama: Hangi Felsefe? Ss, 227-230
Nostalgia: Which Philosophy Is It?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri