Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 SayıEditör
Fatih Özkan

Editör Yardımcısı
İlyas Altuner

Iğdır  2014/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAristoteles Çeviren: Entelekya  
Metafizik: Lambda Kitabı, 1-2 Ss, 01-09
Metaphysics: The Book Lambda, 1-2

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fârâbî Çeviren: Entelekya  
Aristoteles’in 'Metafizik' Eserindeki Amacının Açıklanması Ss, 11-22
The Explanation of Aristotle's Aim in the Book of 'Metaphysics'

Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş Yıldırım  
Diyarbakır Sahabeler Türbesi Çini Süslemeleri Ss, 23-35
The Tile Decorations of Diyarbakır Sahabeler Tomb

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra Güran Yiğitbaşı  
Türkiye'de Çocuk Dergiciliği: TRT Çocuk Dergisi Örneği Ss, 37-56
Magazine Publishing for Children in Turkey: The Case of TRT Çocuk Dergisi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan Demir  
Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler Ss, 57-88
Rising the Press in Ottoman and Newspapers

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Çinar  
Ölüm Kaygısı ve Gösterişçi Tüketim Eğilimi Ss, 89-104
Death Anxiety and Conspicuous Consumption Tendency

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet Bulut & İhsan Düşmez  
Öğretmenlerin Empatik Eğilim Becerilerinin Demografik ve Mesleki Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması Ss, 105-115
A Comparison of Teachers’ Empathic Tendency in terms of Demographic and Professional Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Toğrul Halilov  
Nahçivan'daki Son Tunç-Erken Demir Devrinin Kale Tipi Yerleşim Yerleri Ss, 117-132
The Towertype Settlements of Late Bronze-Early Iron Age in Nakhchivan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Subhash Kak Çeviren: İlyas Altuner  
Aristoteles ve Gautama'nın Mantık ve Fizik Anlayışı Ss, 133-145
Aristotle and Gautama on Logic and Physics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın Kayalı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: The History and Culture of the Indian People: The Age of Imperial Unity Ss, 147-151
Book Review: The History and Culture of the Indian People: The Age of Imperial Unity

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit BAŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tuncay Öğün, "Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şîr Bey ve İsyanı" Ss, 153-161
Book Review: "Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şîr Bey ve İsyanı" by Tuncay Öğün

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmed Ali Ayni Mehmed Ali Ayni Çeviren: İlyas Altuner  
Hazırlama: İlim ve Felsefe'ye Mukaddime Ss, 163-166
Nostalgia: Foreword to 'Science and Philosophy'

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri