Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 SayıEditör
Fatih Özkan & İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2014/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAleksandros Aphrodisiens Çeviren: Entelekya  
Tümeller Üzerine Ss, 01-11
On Universals

Özet | Abstract | Tam Metin |

René Descartes Çeviren: Entelekya  
Kişisel Düşünceler Ss, 13-20
Private Thoughts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah Karta  
III. Sultan Selim Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik Durumu ve Alınan Tedbirler Ss, 21-50
The Economic State of Ottoman Empire During the Period of Selim III and Taken Preventative Measures

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer Cengil & Ali Rıza Aydın  
IŞİD (Irak Şam İslam Devleti): Psikopolitik ve Teolojik Bir Değerlendirme Ss, 51-63
ISIS (Islamic State of Iraq and Syria): Psychopolitical and Theological Assessment

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Özkır & Başak Şişman  
Soma Maden Kazasının İnternet Gazetelerinde Aktarılmasının Haberde İdeoloji Bağlamında Değerlendirilmesi Ss, 65-81
Evaluation on Transferring of Soma Mining Accident to Internet Newspapers in the Context of Ideology in News

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat Yıldız & Esra Ünsal Ocak  
Dissatisfaction of the Character ‘Sal Paradise’ in Jack Kerouac’s 'On the Road' Ss, 83-91
Jack Kerouac’ın ‘On the Road’ Eserinde ‘Sal Paradise’ Karakterinin Tatminsizliği

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Özşahin  
CBS Kullanılarak Şehir ve Jeomorfoloji Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:Tekirdağ Şehri Örneği Ss, 93-122
An Examination of the Relation between Urban and Geomorphology Using GIS: The Case of Tekirdağ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Ilgaz Yıldırım & Şevket Yirik  
İşgörenlerin İş Güvencesi Algıları ve İşten Ayrılma Niyetleri İlişkisi: Belek Bölgesi Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Örneği Ss, 123-140
The Relation between Perceptions of Employees on Job Security and Intention to Leave: The Case of a Five Star Hotel Employees in Belek

Özet | Abstract | Tam Metin |

Faik Ardahan & Mehmet Mert  
Yaşam Doyumu, Ekolojik Algı ve Duygusal Zekânın Bireylerin Rekreasyonel Doğa Sporlarına Katılmasına Etkisinin Sorgulanması: Türkiye İçin Logit Analizi Ss, 141-177
The Determination of the Impact Level of Life Satisfaction, Ecological Perception and Emotional Intelligence on Participating in Recreational Outdoor Sports: Logit Analysis for Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın Kayalı  
Timur'un Hindistan Seferi Ss, 179-192
Timur's Military Expedition to India

Özet | Abstract | Tam Metin |

Raj Kumar Mişra Çeviren: Emine Öztürk  
Sömürgecilik Sonrası Feminizm: Farklılığın Ötesine Bakabilmek Ss, 193-207
Postcolonial Feminism: Looking into within-Beyond-to Difference

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol Akcan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hafız Hakkı Paşa'nın Sarıkamış Günlüğü Ss, 209-213
Book Review: Hafız Hakkı Paşa'nın Sarıkamış Günlüğü

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Fenni İsmail Fenni Çeviren: İlyas Altuner  
Hazırlama: Lugatçe-i Felsefe'ye Mukaddime Ss, 215-219
Nostalgia: Preface to Glossary of Philosophy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri