Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 SayıEditör
Fatih Özkan & İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2015/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHippokrates Çeviren: Entelekya  
Hipokrat Yemini Ss, 01-07
Hippocratic Oath

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbn Rüşd Çeviren: Entelekya  
Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Büyük Alfa Kitabı, C.29-31 Ss, 09-24
Long Commentary on the Metaphysics: The Book Alpha Meizon, C.29-31

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema Buz & Abdülkadir Karabulut  
Ortopedik Engelli Kadınlar: Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde Bir Çalışma Ss, 25-45
Orthopedically Handicapped Women: A Study in the Framework of Gender

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sertaç Hopoğlu & Erol Çakmak  
Bölgesel Kalkınmada Kurumsal Sermaye Ss, 47-69
Institutional Capital in Regional Development

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Künü & Sertaç Hopoğlu & Özlem Sökmen Gürçam & Çiğdem Güneş  
Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki: Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir İnceleme Ss, 71-93
Tourism-Regional Development Relationship: A Research on Eastern Black Sea Region

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mensure Öztürk  
Rusçuk Âyanı Alemdâr Mustafa Paşa ve Mallarının Müsâdere Sürecine Kısa Bir Bakış Ss, 95-129
A Brief Overview to Rousse Rituel New Alemdar Mustafa Pasha and Confiscationon Process

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Fuad Yasul & Osman Samancı  
Sınıf Öğretmenlerinin 'Grup Çalışmaları'na İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Ss, 131-156
Examining Views of Classroom Teachers About 'Group Works'

Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan Düşmez & Hikmet Bulut  
Eğitim Yöneticileri Bakış Açısıyla 12 Yıllık Kesintili Zorunlu Eğitim Sistemi: Giresun Örneği Ss, 157-176
The Intermittent Compulsory Education System for 12 Years from the Viewpoint of Administrators: The Case of Giresun

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan Çakmak  
Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Bulunan Benzer Atasözleri Ss, 177-189
Similar Proverbs in Turkish Language and Turkman Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Charise Joy Javonillo Çeviren: Yalçın Kayalı  
Anlaşılmaz, İbret Verici ve Deşifre Edilmemiş Yönleriyle İndus Vadisi Medeniyeti Ss, 191-206
Indus Valley Civilization: Enigmatic, Exemplary, and Undeciphered

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Altuner  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gilbert Ryle, 'Zihin Kavramı' Ss, 207-212
Book Review: 'Zihin Kavramı' by Gilbert Ryle

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmed Zeki Velidî Ahmed Zeki Velidî Çeviren: Muhammet Kemaloğlu  
Hazırlama: Oğuzların Hıristiyanlığı Meselesine Aid Ss, 213-225
Nostalgia: Belonging to Problem of Oghuzs' Christianity

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri