Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8 SayıEditör
Fatih Özkan & İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2015/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGregorios Thaumatourgos Çeviren: Entelekya  
Aristoteles’in 'Ruh Üzerine' Kitabının Konusu Ss, 01-11
On the Subject of Aristotle’s Book 'De Anima'

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gottlob Frege Çeviren: Entelekya  
Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı Ss, 13-19
The Ontological Proof of the Existence of God

Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Burcu Bayram  
Perceiving Risk Perception: An Analysis of Risk Perception Research and Discussion of Its Policy Implications Ss, 21-41
Risk Algısını Anlamak: Risk Algısı Hakkındaki Çalışmaların İncelenmesi ve Siyasi Sonuçlarının Tartışılması

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Valigholizadeh & Zahra Ahmadipour  
An Analysis of Actual Factors behind Transfer of Capital Cities: An Emphasis on Selection of Ankara as Turkish Capital City Ss, 43-70
Başkentlerin Secim Sürecinde Temel Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Ankara'nın Türk Başkenti Seçilmesi Üzerine Bir Vurgu

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Zahid Çifçi & Şebnem Aslan & Mustafa Karabacak  
İslam'ın Kadın Liderliğe Bakışı: Disiplinlerarası Nitel Araştırma Ss, 71-107
The Perspective of Islam to Female Leadership: Interdisciplinary Qualitative Research

Özet | Abstract | Tam Metin |

Haluk Tanrıverdi & İlhan Kakırman & Engin Karakaya  
Anadolu Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Bilgisayar İletişim Teknolojilerini Uygulama Yeterlilikleri ve Öğretim Tekniği Olarak Kullanılma Sonuçlarının İncelenmesi Ss, 109-130
Sufficiencies of Students Studying in Anatolian High Schools on Application Computer Commu-nication Technologies and Investigation of Usage Results as Teaching Method

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürbüz Ocak & Saliha Halat  
Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerileri ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Ss, 131-159
Examining the Secondary School Students’ Study Skills and Attitudes towards English Lesson

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Akbaba & Çetin Örs  
Okul Yöneticilerinin Yönetimsel Davranış ve Kişiliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Iğdır Örneği Ss, 161-180
Evaluation of School Directors’ Managerial Behaviors and Characters According to Teacher’s Ideas: The Case of Iğdır

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkin Mikayılov  
Azerbaycan Hukukunda Azınlık Hakları ile İlgili Düzenlemeler Ss, 181-197
Regulations Concerning Minority Rights in Azerbaijan Law

Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet Arıker  
Osmanlı Tarih Yazıcılığı Ss, 199-217
Review: Ottoman Historiography

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Demircan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mustafa Karabulut, 'Edip Cansever Şiiri: Psikanalitik Bir İnceleme' Ss, 219-222
Book Review: 'Edip Cansever Şiiri: Psikanalitik Bir İnceleme' by Mustafa Karabulut

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri